Bakım KPI’leri nelerdir?

Temel performans göstergeleri (KPI’lar) personelin, departmanın, projenin veya şirketin zaman içindeki performansını ve hedeflerine ulaşmada ne kadar etkili olduklarını ölçer.

Bakım KPI’leri, varlık arıza süresini azaltmak veya bakım maliyetlerini düşürmek gibi hedeflerinize ulaşmak için operasyonunuzun ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçer. Bunlar, tesisiniz için bir referans görevi görür ve ekibinizin mevcut durumunu, ne kadar ileri gitmeniz gerektiğini ve oraya ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini belirtir.

Bakım KPI’leri, kuruluşun daha büyük hedeflerini yansıtan ölçülebilir hedeflerdir. Örneğin, kuruluşunuzun nihai hedefi, bakım maliyetlerini belirli bir miktarda azaltmak olabilir. Bu, bakım harcamalarını% 10 veya üretim israfını% 20 azaltacağınızı söylemek kadar basit. Bu bileşenlere hedef sayılar verdiğinizde, bunlar KPI olurlar.

Her tesisin farklı hedefleri olmasına rağmen, en yaygın bakım KPI’larından bazıları şunlardır;

 • Üretkenlik
 • Maliyetler ve harcama
 • Güvenlik ve uygunluk
 • Varlık performansı
 • Arıza süreleri
 • İş emri yönetimi
 • Envanter yönetimi

Bakım Metrikleri Nelerdir?

Bakım ölçümleri, tesisinizde her şeyin ve herkesin nasıl çalıştığına dair size fikir veren ölçümlerdir.

Bu ölçümler günlük bakım faaliyetlerini ölçer ve bunu yaparken personelin ve varlıkların nasıl çalıştığının bir resmini çizerler. Bu ölçümler ayrıca, eylemlerin departmanınızın nihai hedefleri üzerindeki etkisini karşılaştırmanıza da olanak tanır.

Bu sayıları ölçmek, işletmenizin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve iyileştirme fırsatlarını bulmanızı kolaylaştırır. Metrikler, günlük görevlerin büyük resmi nasıl etkilediği hakkında size çok şey söyler. Bu, bakımınızı ve çalışmanızı iyileştirmenin pratik yollarını kontrol etmenizi sağlar.

Örneğin, bakım departmanınızın nihai hedefi envanter maliyetlerini düşürmek olabilir. İlerlemek için büyük parça bu. Bununla birlikte, envanter doğruluğu ve başarısızlık oranları gibi küçük parçaları parça parça bir araya getiren birçok farklı küçük eylem vardır. Bunlar bakım ölçütleridir.

Ortak Bakım Metrikleri

Bakımdaki her iş, ekipler ve makineler etrafında döner. Personel ve varlıkların performansını optimize etmek, bakım başarısı için çok önemlidir. En sık kullanılan bakım metriklerinin ekipman ve personelin çalışma biçimiyle ilgilenmesinin nedeni budur.

Üç ana bakım metriği kategorisi vardır, bunları aşağıdaki gibi sayabiliriz. Varlık, operasyonel ve envanter ölçümleri. Her birini anlamak, eylemler ve etki arasındaki noktaları birleştirmeye yardımcı olur; böylece bilgiye dayalı kararlar verebilir ve işinizde verimliliği artırabilirsiniz.

Varlık Performansı Metrikleri

 • Onarım süresi
 • Arızalar arasında geçen zaman
 • Genel Ekipman Etkinliği

Operasyonel Metrikler

 • Planlanan Bakım Yüzdesi
 • Önleyici Bakım Uyumluluğu

Envanter Metrikleri

 • Ciro oranı
 • Yavaş hareket eden parçaların yüzdesi ve eski parçaların yüzdesi

Bakım KPI’ları ile Bakım Metrikleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bakım KPI’leri ve bakım ölçümleri genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ancak ikisi arasında bir fark var.

KPI’lar, bakım performansını kuruluşun ilerlemesine bağlayan sayılardır, ancak ölçümler bakım performansını bakım işlemlerine bağlar. Başka bir deyişle, bakım KPI’leri işletmenizin hedeflediği bir hedeftir ve bakım metrikleri bu hedefe gitme yollarınızdır.

Örneğin, işletmenizin hedefi gelirinizi% 20 artırmak olabilir. Gelir, doğrudan pozisyonlardan etkilenir, yani; Daha az ekipman çalışıyorsa, daha az ürün üretimi ve satışı olacaktır.

Yorum Yok

  Yorum Yap