Toplam Üretken Bakım

Bakım faaliyetlerinin küçük gruplar halinde tüm çalışanlar tarafından yönetilmesi, Toplam Üretken Bakım (TPM) olarak tanımlanır. Bu yaklaşım ilk olarak Japonya’da Koruyucu Bakımın bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Sürecin sürekli iyileştirilmesi ve operatörün kendi makinesinin korunması, TPM’nin Bakım işlevine uyarladığı sorunlardır. Bir anlamda TPM, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin Bakım fonksiyonuna uyarlanmasıdır.

Geleneksel ticari organizasyonlarda, üretim departmanı üretim faaliyetlerinden, bakım departmanı ise bakım ve onarım faaliyetlerinden sorumludur. Bu çalışma modu, sıfır arızaya ulaşmak için yeterli ve ekonomik değildir. Bakım ekipleri her türlü periyodik bakım ve onarıma yetişemez.

Bakım ekiplerinin sayısı yeterli düzeye getirilirse durum ekonomik değildir. Bu nedenle son yıllarda “imalatçı üretir, bakım yapar bakımı yapar” anlayışından vazgeçilmiş, imalatçı (makine operatörü) makina bakım ve onarımından belli bir sınıra kadar sorumlu tutma anlayışı benimsenmiştir.

Bu otonom (bağımsız) bakım sistemi, makine operatörünün makineye sahip olmasını engeller, günlük bakım kesintisiz olarak gerçekleştirilir, arıza nedenlerine en hızlı şekilde müdahale edilir ve makine operatörü bakım sırasında boşta veya sadece takım (takım) kalır. Ayrıca makine operatörünün bakım-onarım bilgi ve becerilerini geliştirerek sorunların çözümüne katılımını artırır.

Bakım departmanı artık büyük ve önemli bakım ve arızalarla ilgileniyor, otonom bakımın bir destekçisi olarak bakım faaliyetlerini planlıyor ve geliştiriyor, makine operatörlerinin bakım ve onarım konusunda gerekli araçları ve eğitim ihtiyaçlarını belirliyor.

Tüm çalışanların katılımını ve özerk (bağımsız) bakımını gerektiren bu yaklaşım, ilk olarak Japonya’da, Toplam Üretken Bakım adı altında Seiichi Nakajima tarafından 1970’lerin başında geliştirilmiştir. Kalite çemberleri çalışmaları, Toplam Kalite anlayışı ve Tam Zamanında (JIT) üretim sistemi, Toplam Üretken Bakımın doğmasına ve geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır.

Toplam verimli bakım, günlük üretim ve servis faaliyetleri ile tüm çalışanların grup odaklı katılımı, makine operatörlerinin otonom bakım yapmasını gerektiren, arızaları tamamen önleyen ve makinenin toplam verimliliğini artıran yeni bir bakım sistemidir.

Toplam Üretken Bakımın Beş Etkinliği

  • Makine, genel üretkenliklerinin artırılmasını sağlamak için şirket kültürünün değiştirilmesini önerir.
  • Zamanında meydana gelebilecek arızaları, kayıpları ve hataları önlemek için etkin bir önleyici ve planlı bakım sistemi kurar.
  • Firmanın mühendislik, satın alma, satış, muhasebe gibi her departmanında uygulanabilmektedir.
  • İşçilerden üst düzey yöneticilere kadar herkesin katılımını öngörür.
  • Küçük çalışma gruplarının özerk faaliyetleri sıfır kayıp elde etmeyi hedefler.

Yorum Yok

    Yorum Yap