26 Aralık 2022

Proaktif Bakım Nedir?

Proaktif Bakım

Proaktif Bakım Nedir?

Proaktif bakım, ekipman arızasını gerçekleşmeden önce belirlemeyi ve düzeltmeyi amaçlayan bir bakım stratejisidir. Güçlü bir proaktif bakımın amacı, varlık güvenilirliğini artırmak ve arıza süresi riskini azaltmaktır.

repairist_demo_banner6

Aşınma ve yıpranma, ekipman yaşam döngülerinin normal bir parçasıdır. Ancak sağlam bir proaktif bakım stratejisi, varlıkların ömrünü uzatır ve performansı iyileştirir. Proaktif bakım, gizli operasyonel verimsizlikleri ele alarak bakım ve operasyon maliyetlerini azaltır. İyi durumda çalışan ekipman, arıza noktasına yakın makinelerden daha az enerji kullanır. Aşınma ve yıpranma, çıktıyı da olumsuz etkiler.

Bakımın bir varlık bozulduktan sonra gerçekleştirildiği arızaya kadar çalışan (RTF) bakımın aksine, proaktif bakım olası sorunları önceden ele alır. Çoğu kuruluş için proaktif ve reaktif bakım arasında akıllı bir denge mevcuttur.

Proaktif Bakım Türleri

Birkaç tür proaktif bakım vardır.

Önleyici Bakım (PM)

Önleyici bakım, arızaları ve plansız duruş sürelerini önlemeyi amaçlar. PM, bakım teknisyenlerinin bir ekipman parçası bozulmadan önce düzenli olarak bakım çalışması yapmasını gerektirir. Bakımın planlanacağı aralıkların tanımlanması, kullanıma (örn. her 1000 çalışma saatinde bir) veya takvim süresine (örn. her ay) dayalıdır.

Duruma Dayalı Bakım (CBM)

Duruma dayalı bir bakım yaklaşımında, performans ve durum metrikleri gerçek zamanlı olarak izlenir. Bu, bakım yöneticilerinin bakım çalışmalarını bir sorun oluşmadan önce planlamasına olanak tanır.

Planlı (Periyodik) Bakım

Periyodik veya zamana dayalı bakım olarak da bilinen programlı bakım, bakım çalışmalarının önceden, belirli aralıklarla planlandığı bir yaklaşımdır. Bunu yapmak için üretici yönergeleri ve tesisin geçmiş verileri kullanılır.

Birçok kuruluş, farklı varlıklar veya sistemler için bu bakım stratejilerinin bir kombinasyonunu kullanır.

Proaktif Bakım Örnekleri

Proaktif bakım örnekleri şunları içerir:

  • Boruları Korozyon, İnceltme veya Çatlak Belirtilerine Karşı Kontrol Etme: Boruları korozyona karşı düzenli olarak kontrol etmek boruların ömrünü uzatmak, optimum işlevselliği sürdürmek ve arızaları önlemek için bir mihenk taşıdır.
  • Makineleri Düzenli Aralıklarla Yağlama: Dönen bileşenlere sahip makinelerin yüzeyden yüzeye sürtünmeyi önlemek için düzenli olarak yağlanması gerekir. Kirlenmeyi önlemek için  yağlayıcıları uygun şekilde sakladığınızdan emin olun.
  • Araba Lastiklerinin Diş Derinliğini Kontrol Etme: Aşınmış araba lastikleri, bir aracın güvenliğini ve performansını önemli ölçüde azaltır. Araba lastiklerinin diş derinliğinin izlenmesi, proaktif bakımın başka bir örneğidir. Bunun için çoğu lastik entegre bir aşınma çubuğu göstergesiyle gelir .

Reaktif Bakımdan Proaktif Bakıma Geçiş İçin 5 İpucu

Reaktif bakım, uygulaması çok kolay olduğu için ilk başta iyi bir fikir gibi görünür. Bozulduğunda tamir edin, değil mi? Ancak, dış kaynaklı acil durum bakım görevleri için faturalar hızla artabilir ve beklenmeyen arıza süreleri verimsizdir.

Proaktif bakım, doğru uygulandığında uzun vadede daha uygun maliyetli bir stratejidir. Reaktif bakımdan proaktif bakıma sorunsuz geçiş yapmak için:

1. En Kritik Varlıklarınızla Başlayın 

Kritik ekipman, bir tesisin işleyişi ve üretkenliği için hayati önem taşıyan ekipmanlardır. En yüksek yatırım getirisini sağlayacağı için proaktif bakım programınız için harika bir başlangıç ​​noktasıdır. En kritik makinelerinizi yönetme şeklinizdeki küçük değişikliklerin bile operasyonlarınız üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Bu ek olarak varlıkların ” faydalı ömrünü ” uzatacaktır.

2. Bakımı İşinizin Önemli Bir Parçası Haline Getirin

Bakım, en yüksek önceliklerinizden biri olmalıdır. Hem bakım teknisyenlerini hem de makine operatörlerini eğitmeye yatırım yapın.

3. Bakım Faaliyetlerini Önceden Planlayın ve Programlayın

Planlı bakım, arızayı önlemek için uzun bir yol kat eder. Ek olarak, bakım çalışmalarını önceden planlamak, bunları gerçekleştirecek insan gücüne sahip olduğunuzu hatırlatır. Ayrıca gerekli envantere sahip olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olur.

4. Performans ve Arıza Verilerini İzleyin ve Analiz Edin 

Elinizde yeterli veri olması, başarısızlık modellerini belirlemenize ve gelecekteki sorunları tahmin etmenize ve önlemenize yardımcı olacaktır.

5. Ekipmanın Arızalanma Nedenlerine Bakın 

Her bakım yöneticisi, her zaman önlenemeyen varlık arızalarıyla ilgilenir. Bununla birlikte, ekipmanın arızalanma nedenlerinin derinlemesine bir analizi, arıza riskinin azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olur.

Varlık Başarısızlığının Yaygın Nedenleri ve Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Ekipman arızasının birçok olası nedeni vardır. Güçlü bir proaktif bakım programı, bir arıza meydana gelmeden önce bir nedeni belirlemenize ve bir çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır. Varlık arızasının yaygın nedenleri şunları içerir:

1. Düşük Kaliteli Malzemeler 

Güvenilir satıcılardan yedek parça ve malzeme satın almak ve üretici tavsiyelerine bağlı kalmak her zaman en iyisidir. Yüksek kaliteli malzemeler başlangıçta daha pahalıdır. Ancak daha yüksek fiyat genellikle yüksek yatırım getirisi ile birlikte gelir. Varlık bakımında ve çalışma süresinde artışa yol açar.

2. Bakım Personeli Hataları

Bazen farklı bakım teknisyenlerinin çalışmaları kalite açısından farklılık gösterir. Tüm standart çalıştırma prosedürlerinin mümkün olduğunca ayrıntılı ve güncel olduğundan emin olun, böylece teknisyenler bunları hatasız takip eder. Gerekirse personel eğitimine yatırım yapın.

3. Makine Operatörü Hataları 

Makine operatörleri ekipmanı kullanırken hatalar yapar, bu da ekipmanın bozulmasına ve arızalanmasına neden olur. Yine, ayrıntılı doküman ve yeterli eğitim prosedürlerine sahip olunması bu hataların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

4. Kullanım Ömrünün Sonuna Yaklaşan Varlıklar 

Ömürlerinin sonuna yaklaşan varlıklar düşük performans gösterir ve normalden daha sık düzeltilmesi gerekir. Bazen, artan bakım maliyetlerine veya arıza süresiyle ilişkili potansiyel kayıplara maruz kalmaktansa, bunları tamamen arızalanmadan önce değiştirmek daha mantıklıdır.

5. Atlanan veya Geciken Periyodik Bakım 

Bakım ekibi bunalmışsa ve daha acil sorunları çözmek için periyodik bakım faaliyetlerini atlaması gerekiyorsa, bu durum makine arızası riskini artırır. Sağlam bir periyodik bakım programı uygulayın ve buna bağlı kalın.

6. Üretim Çıktısında Olağandışı Artışlar

Yoğun bir sezonda, ekipman aşınmaya ve yıpranmaya daha yatkındır. Arızayı önlemek için periyodik bakım aralıklarını kısaltın veya duruma dayalı bir bakım programı uygulayın.

Proaktif Bakım ve Önleyici Bakım

Son olarak, “proaktif bakım” ve “önleyici bakım” terimleri genellikle karıştırılır. Kelimeler, farklı anlamlarına rağmen birbirinin yerine kullanılır.

Proaktif bakım, varlık arızasının temel nedenlerini belirlemeye ve ortadan kaldırmaya çalışır. Örneğin, belirli bir ekipmanın A Ekibi vardiyadayken B Ekibine kıyasla daha sık arızalandığını fark ettiğinizi varsayalım. Bu, A Ekibinin ek eğitime ihtiyacı olduğunu gösterir. Onlara yeni kaynaklar ve bilgi sağlamak, daha az aksilikle sonuçlanır ve böylece bakım maliyetlerini azaltır.

Alternatif olarak, önleyici bakım, ekipmana önceden planı yapılan bakım programlarına göre hizmet vermeyi amaçlar. Örneğin, bir bakım ekibi, üretici yönergelerine göre filtreleri her 6 ayda bir değiştirir veya dönen parçaları her hafta yağlar.

Bu nedenlerden dolayı, çoğu kuruluş her iki stratejinin bir kombinasyonunu kullanmayı seçer.

Çözüm

Ekipman arızalarına sürekli tepki vermek, organizasyonel işlev bozukluğunun açık bir göstergesidir. Bakım departmanları, küçük sorunları daha maliyetli hale gelmeden önce gideren proaktif bakım planları uygulayarak ekipman güvenilirliğini artırır, plansız duruş sürelerini azaltır ve maliyetleri düşük tutarsınız.

repairist_demo_banner2