Önleyici Bakım Nedir?

Önleyici bakım nedir sorusunun kısa cevabı, arıza olasılığını azaltmak için ekipmanın düzenli olarak bakımıdır. Ekipmanın çalışırken beklenmedik bir şekilde arızalanmaması için yapılır. Bu bakım stratejisinin karmaşıklığı açısından, reaktif bakım ile kestirimci bakım arasındadır.

Önleyici Bakım Türleri

Önleyici bakım, zamana veya kullanıma dayalı tetikleyicilerle programlanabilir. Birkaç örneğe birlikte bakalım.

Zamana Dayalı Önleyici Bakım

Zamana dayalı önleyici bakım tetiklemesinin tipik bir örneği, bir arıza durumunda üretimi ciddi şekilde etkileyebilecek kritik bir ekipman parçası üzerinde yapılan düzenli incelemedir.

Kullanıma Dayalı Önleyici Bakım

Kullanıma dayalı tetikleyiciler belirli bir kilometre, saat veya üretim döngüsünden sonra başlar. Bu tetikleyiciye bir örnek, her 10.000 km’de bir servis için programlanabilen bir otomobil veya motorlu taşıttır.

Önleyici Bakım Ne Zaman Kullanıma Uygundur?

Önleyici bakım için uygun varlıklar şunları içerir:

  • Kritik bir operasyonel işlevi varsa
  • Düzenli bakım ile önlenebilen arıza modlarına sahiptir
  • Zamanla veya kullanımla artan bir başarısızlık olasılığı vardır

Önleyici bakım için uygun olmayan uygulamalar şunları içerir:

  • Bakımla ilgili olmayan rastgele arızalar (devre kartları gibi)
  • Kritik bir işlevi sunmak

Önleyici Bakım Planlaması

Bilgisayarlı Bakım Yönetim Yazılımı (BBYS) yardımı olmadan önleyici bakımı planlamak çok zor olabilir. Önleyici bakım belirli bir süre veya kullanımdan sonra tetiklendiğinden, özellikle çok kritik ekipmanla uğraşıyorsanız bu verileri manuel olarak izlemek zordur.

Bakım yazılımı, her ekipman için uygun tetikleyicilere göre önleyici bakımı ayarlamanıza olanak tanır. Tetikleyici gerçekleştiğinde, bir iş emri oluşturulur. Bakım yazılımı ayrıca kuruluşların önleyici bakım faaliyetlerini çevreleyen verileri toplamasına, bu faaliyetleri raporlamasına veya optimize etmesine ve çalışacak bakım KPI’larını ayarlamasına olanak tanır.

Önleyici bakımın avantajları

Daha Az Karmaşık Stratejilere Göre Avantajlar

Planlama, önleyici bakım programının daha az karmaşık stratejilere göre en büyük avantajıdır. Plansız, reaktif bakımın, planlama sürecinde önlenebilecek birçok ek maliyeti vardır. Plansız bakımın maliyeti, üretimin azalmasına, parça ve nakliye maliyetlerinin artmasına ve ayrıca acil durumlara yanıt vermede ve ekipman arızalandığında arızaların teşhis edilmesinde zaman kaybına neden olur.

Planlanmamış bakım genellikle planlı bakımdan üç ila dokuz kat daha pahalıdır. Bakım planlandığında bu maliyetlerin her biri azaltılabilir. Ekipman, üretimin aksama süresine denk gelecek şekilde kapatılabilir. Kapatmadan önce, gerekli tüm parçalar, sarf malzemeleri ve personel, onarım için harcanan zamanı en aza indirecek şekilde planlanabilir. Bu önlemler toplam bakım maliyetini düşürür.

Daha Karmaşık Stratejilere Göre Avantajlar

Önleyici bir bakım programı, duruma dayalı izleme gerektirmez. Bu, durum izleme verilerini yönetme ve yorumlama ihtiyacını (ve maliyetini) ortadan kaldırır ve bu yorumun sonuçlarına göre hareket eder. Ayrıca durum izleme ekipmanına sahip olma ve kullanma ihtiyacını da ortadan kaldırır.

Önleyici Bakımın Dezavantajları

Daha Az Karmaşık Stratejilere Göre Dezavantajlar

Reaktif bakımın aksine, önleyici bakım, bakım planlaması gerektirir. Bu, daha az karmaşık bakım stratejileriyle ihtiyaç duyulmayan zamanı ve kaynakları alır.

Bakım, önleyici bakım programında çok sık gerçekleşebilir. Bakım sıklıkları minimum bakım için optimize edilmedikçe çok fazla veya çok az önleyici bakım gerçekleşecektir.

Daha Karmaşık Stratejilere Göre Dezavantajlar

Önleyici bakım sıklığı muhtemelen çok yüksek olacaktır. Durum izleme ve analizi kullanılırken bu sıklık, güvenilirlikten ödün vermeden azaltılabilir. Bakım sıklığındaki azalma, çalışma koşulu izlemeyle ilişkili ek maliyetlerle dengelenir.

Sonuç olarak: Önleyici Bakımın Etkisi

Önleyici bakım veya PM nedir, kullanıma veya zamana dayalı tetikleyicilere göre planlanan düzenli, planlı bakımdır. PM’nin amacı, ekipman arızası olasılığını azaltmaktır. Önleyicinin kullanılacak en iyi bakım stratejisi olduğu birçok örnek vardır ve bakım yönetimi yazılımı yardımıyla bir Koruyucu Bakım stratejisi uygulamak çok daha kolaydır.

Yorum Yok

    Yorum Yap