18 Temmuz 2022

Bakım Yöneticisi Kimdir?

Bakım Yöneticisi Kimdir

Bir Bakım Yöneticisinin Rolleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bir pazarlama ekibinin bir pazarlama yöneticisine ihtiyacı vardır. Bir perakende mağazasının bir mağaza yöneticisine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde bir bakım departmanının da bakım yöneticisine ihtiyacı vardır. Koordinasyon gerektiren insanlardan oluşan bir ekibiniz olduğunda, birinin tüm faaliyetlerden, delegasyon ve denetlemeden sorumlu olması gerekir. Bir bakım yöneticisini farklı kılan, sorumluluklarının kapsamının standart yönetim rolünüzdekinden biraz daha geniş olmasıdır. Bakım yöneticisi ne iş yapar? Sorumlulukları nelerdir? İyi bir bakım yöneticisi olmak için hangi becerilere sahip olmanız gerekir? Teknoloji, günlük iş akışlarını nasıl etkiler? Tüm bu soruları ve daha fazlasını aşağıdaki metinde cevaplıyoruz.

İyi bakım yönetiminin değeri

Birçok bakım yöneticisinin karşılaştığı önemli bir sorun mevcuttur. Bu, bakım faaliyetlerinin katma değerini üst yönetime açıklamaktır. Araştırmamıza göre, üst düzey yöneticilerin %60’ından fazlası bakıma kesinlikle bir maliyet merkezi olarak bakıyor. Birçok bakım yöneticisinin neden çok kısıtlı bir bütçeyle çalışmak zorunda olmasının nedeni budur. Ve departmanlarının sunabileceği işin genel kalitesinden ödün vermek zorunda kalmasının doğrudan nedeni de budur. Taviz vermek zorunda olan güçlü bir bakım yönetimi ekibi potansiyelini kaybedebilir. Yüksek varlık çalışma süresi ve kullanımı sağlayarak iyi bir marka imajını korur. Ve karşılaşılabilecek teknik zorlukları önleyerek ve ortadan kaldırarak firmaya birçok rekabet avantajı sağlayabilir. Bu durum tesislerin verimliliği üzerinde ciddi bir olumsuz etkidir.

repairist_demo_banner4

Bakım müdürü iş tanımı (bakım müdürü ne iş yapar)

Bir tesis yöneticisine benzer şekilde, bakım yöneticisi operasyonel faaliyetler ve stratejik sorumluluklar arasında denge kurmalıdır. Diğer bir deyişle, günlük operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır. Ve bir bütün olarak şirketin stratejik hedeflerine uygun aksiyonlar almalıdırlar.

Genellikle bir tarafta bakım teknisyenlerinin işlerini verimli bir şekilde yapmasını sağlarsınız. Bunun için ekibinizin gerekli tüm araçlara sahip olmasını sağlamaya çalışırsınız. Ve diğer tarafta her eyleminizi mevcut bütçeye ve departman ihtiyaçlarınızı üst yönetime iletirsiniz.

Bir bakım yöneticisinin sorumlulukları nelerdir?

Bir yöneticinin işi tam kapsamı şirketin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Buna rağmen bakımla ilgili tüm faaliyetleri yöneterek ve denetleyerek yer operasyonlarını çalışır durumda tutmaktan sorumludur.

Pratikte bu şunları içerir:

 • Bakım teknisyenleri ve süpervizörlerden oluşan bir ekibi yöneterek bakımla ilgili tüm işleri planlamak ve denetlemek
 • Tüm bakım işlemlerinin şirket politikasına ve OSHA yönergelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak
 • Tesisin tüm endüstri düzenlemelerini karşılamasını sağlamak
 • Bütçeleri yönetmek
 • Yedek parça envanteri için tahmin, sipariş ve fiyat görüşmesi
 • Proaktif bir bakım stratejisi geliştirmek ve uygulamak
 • İşten çıkarma/işe alma bakım personeli
 • Karmaşık onarımların tamamlanmasını koordine etmek
 • Özel bakım çalışmaları için taşeronları işe almak ve bakım sözleşmelerini imzalamak
 • Üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için yeni yollar/araçlar/varlıklar aramak
 • Bakım raporları hazırlamak

Yukarıdaki liste, doğrudan bakım teknisyenleriyle çalıştıkları işletmelerde bir bakım yöneticisi için bir dizi görevdir. Bazı büyük kuruluşlarda bu iş akışının bir kısmı bakım süpervizörleri tarafından üstlenilir.

Bununla birlikte, çoğu durumda, bir bakım süpervizörünün rolü, bakım yöneticisinin rolü ile birleştirilir.

Bakım yöneticilerinin kendi iç görüleri

Makale üzerinde çalışırken onlarca bakım yöneticisiyle temasa geçtik. Ardından 4 farklı konuda görüşlerini sorduk.

 • Bir bakım müdürü olarak işinizin en büyük kısıtlamaları nelerdir?

Bütçeleme, zaman ve personel sağlamanın yanında birçok bakım yöneticisi, aşağıdaki gibi kısıtlamalarla da karşılaştıklarını söyledi:

 • Eski ekipmanlarla çalışmak
 • Tarihsel veri eksikliği
 • Şeffaflık eksikliği
 • Yedek parça envanteri
 • Üst yönetimin önleyici rutinleri uygulamakla ilgilenmemesi
 • Bir bakım yöneticisi için en önemli beceriler nelerdir?

İşverenlerin bakım yöneticilerinde görmek istedikleri birçok beceri vardır. İnsanlardan hatırlayabildikleri kadarını listelemelerini istemek her zaman mantıklı olmayabilir. Önceden hazırlanmış bir liste sağlamaya karar verdik. Ve onlardan en önemli olduğunu düşündükleri 3 beceriyi seçmelerini istedik. Sırasıyla:

 • Yönetim Becerisi
 • Büyük Resmi Görme Kabiliyeti
 • Halkla İlişkiler

repairist_demo_banner3

Bir sonraki bölümde zaman yönetimi ve operasyon yönetimi hakkında bilgilendirileceksiniz. Bu pozisyonda çalışan birinin üstesinden gelmesi gereken ortak zorluklar olduğundan, bu anketin geri kalanıyla uyumludur.

 • Bir bakım yöneticisi olarak karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?

Bakım yöneticilerinin çok çeşitli farklı sorunlarla nasıl başa çıkması gerektiğini açıkça gösteren çok sayıda ilginç ve özel yanıtımız var:

 • Devam eden bakım çalışmalarını takip etmek.
 • Yangınları söndürmek.
 • Personel ve operatörlerin tüm kesintileri olmadan günlük işleri yapmak için zaman bulma.
 • Diğer departmanlarla ekip iletişimi.
 • Personel sorunları (çalışan devri).
 • En az maliyetle en fazla çalışma süresine sahip olmak için bakım stratejisini optimize etmek.
 • Mikro yönetim ve uygulamalı olmak arasında bir denge bulmak.
 • Herkesi teknolojiyle (özellikle CMMS yazılımıyla) hızlandırmak ve onu tutarlı bir şekilde kullanmalarını sağlamak. CMMS’ye derinlemesine bir bakış için CMMS Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır kılavuzumuza bakın.
 • Problem çözme için doğru tarihsel verilerin sağlanması.
 • Çok çeşitli (mevsimlik) ekipman kullanımı için bütçeleme kaynakları.
 • Ekipman operatörlerini ve teknisyenlerini eğitmek.
 • Herkesin doğru yönde ilerlemesini sağlamak.

Çakışan yanıtları kaldırdığımız için bu listeden bir şey anlayamazsınız. Ancak bakım yöneticilerinin bugüne kadar karşılaştığı en yaygın zorluk zaman yönetimidir. Yani tüm sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmek için gün içinde ve yeterli zaman bulmaktır.

Sonraki adımlar

Bakım Yöneticisi hakkında yeterli bilgiyi aldınız mı?

repairist, size yardımcı olmak için burada. CMMS hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilir aynı zamanda yazılımın temel özellikleri ve faydaları hakkında bilgi verebilir, repairist demosuna ulaşmanıza ve hatta ücretsiz bir deneme almanıza yardımcı olabiliriz.