16 Şubat 2021

Bakım Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Bakım Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir

Bakım Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir? Bir pazarlama ekibinin bir pazarlama müdürüne ihtiyacı vardır. Bir bakım departmanının da bir bakım müdürüne ihtiyacı vardır.

Bakım Yöneticisi Ne Yapar?

Yönetilmesi gereken bir ekibiniz olduğunda, fabrikadaki birinin denetim yapması gerekir. Bir bakım yönetiminden bahsettiğimizde en önemli şey sorumluluklardır. Yöneticinin sorumluluklarının kapsamı, standart yönetim rollerinden daha büyüktür.

İyi Bakım Yönetiminin Önemi

Bakım yöneticileri için en önemli sorun, bakım faaliyetlerinin önemini diğer yöneticilere anlatmaktır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre çoğu yönetici, bakım faaliyetlerinin şirketler için sadece bir maliyet olduğunu düşünüyordu.

Bu yaklaşım, çalışma prensiplerinden ödün vermek istemeyen, çalışma süresi yüksek varlıkları kontrol eden ve iyi bir marka imajını sürdürme hedefine katkıda bulunan bakım ekibini olumsuz etkilediği için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle tesisin verimliliğini ciddi şekilde etkiler.

Bakım Yöneticisi İş Tanımı

Bir tesis yöneticisine benzer şekilde, bakım yöneticisi operasyonel faaliyetleri ve stratejik sorumlulukları dengelemelidir. Diğer bir deyişle, günlük operasyonların sorunsuz yürümesini sağlamalı ve bir bütün olarak şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda hareket etmelidirler.

Genel olarak, bakım işlerinden sorumlu teknisyenlerin işlerini verimli bir şekilde sürdürmeleri için gerekli tüm araçları sağlamaya çalışan bir bakım yöneticisi olmayı açıklayabiliriz. Bir diğer konu ise, bir bakım yöneticisi olarak size sağlanan bütçeyi dikkate alarak her bir eylemin sonuçlarını ölçmek ve yönetim kademesi ile iletişim halinde kalmaktır.

Bakım Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Temelde sorumlu bir bakım yöneticisi, tanım gereği şirketin büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Süreçleri çalışır durumda tutmaktan sorumludur.

Uygulamada, Bakım Yöneticisinin Sorumlulukları:

 • Ekibi Bakım Teknisyeni ve süpervizörüyle birlikte yönetmek, bakımla ilgili tüm işleri planlamak ve denetlemek
 • Tüm bakım işlemlerinin şirket politikası ve bakım standartlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
 • Tesisin endüstri standartlarına uygun beklentileri karşılamasını sağlamak
 • Bütçe yönetimi
 • Hammadde, yedek parça ve benzeri stok işlemleri için tahmin, sipariş ve fiyat görüşmeleri
 • Proaktif bir bakım programı geliştirmek ve uygulamak
 • Personel Alım ve İşe Alım Süreçlerini Yönetmek
 • Karmaşık bakım süreçlerinin tamamlanmasını koordine etmek
 • Özel bakım işleri için taşeron kiralama
 • Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için yeni yollar / araçlar / varlıklar aramak
 • Bakım raporlarının hazırlanması

repairist_demo_banner2

Yukarıdaki liste, doğrudan bakım teknisyenleriyle çalıştıkları senaryoya dayalı olarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki bir bakım müdürü için bir dizi sorumluluktur. Bazı büyük kuruluşlarda, bu iş akışının bir kısmı bakım sorumluları tarafından yönetilir.