4 Temmuz 2022

Ekipman Amortismanı Nedir?

Ekipman Amortismanı Nedir

Her varlık satın aldığınızda, bir yatırım yapmış olursunuz. Endüstriyel bir alandaysanız, muhtemelen çok önemli bir yatırımdır. Bu yazıda, ekipman amortismanı konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. En yaygın amortisman yöntemlerinin nasıl uygulanacağını göstereceğiz. Sonuç itibarıyla tüm bunların yönetim yaklaşımınızı nasıl etkilediğini gözden geçireceğiz.

Ekipman amortismanı nedir?

Belirli bir varlığın düzenli kullanımıyla ne kadar değer kaybettiğini gösterir. Ekipman amortismanı göstergesi yıllıktır.

Elinizdeki fiziksel varlıkların çoğu şimdi satın alındıklarından daha az değerli. En iyi bakımı yapılan ekipmanın bile nihayetinde değiştirilmesi gerekecektir. Ekipman amortismanı, bir varlığı değiştirmenin veya onarmaya devam etmenin daha uygun maliyetli olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan faktörlerden biridir.

Bir varlığın size 11.000 liraya mal olduğunu varsayalım. Yarar sağlayacağı ömür beş yıl olarak tahmin edilmektedir. 4. yılın geldiğini varsayalım. Doğrusal amortisman kullandıktan sonra varlık 5.000 lira değerinde olacaktır. Bir arıza yaşanır ve onarmak için 5.000 lira harcamak gerekir. Peki buna değer mi?

ED yararlıdır çünkü size varlıklarınızın mevcut değerini bildirir. Eski varlıklar bozulduğunda, yenileri için fon tahsisi akıllıca olur. Onarımlara para harcamaktan daha mantıklı bir seçimdir. Özellikle de o zaman varlığın değerinden daha fazlasına mal oluyorsa. Genellikle bir süre boyunca varlıkların maliyetinin bir kısmını silebilirsiniz. Bu ayrıyeten mali yılın sonunda bakım giderlerinden tasarruf anlamına gelir.

repairist_demo_banner2

Hangi varlıklar amortismana tabi tutulur?

Sahip olduğunuz her varlık amortismana tabi tutulamaz. Bazı düşük maliyetli kalemler işletme giderleri olarak kaydedilir. Ayrıca oluştukları yıl da silinebilir. Peki hangi varlıklar amortismana tabi tutulabilir?

IRS kuralları, hangi varlıklarınızın amortismana tabi olduğunu belirler. Vergi açısından amortismana tabi bir varlık olarak nitelendirilebilmesi için, mülkün aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:

 • Varlığın sahibi olmalısınız.
 • Gelir getirici faaliyetler için işinizde kullanmalısınız.
 • Varlığın faydalı ömrü en az iki yıl olmalıdır.

İmalat ve inşaat gibi endüstrilerde varlıkların çoğu yukarıdaki kriterleri karşılayacaktır.

Ekipman amortismanını belirleyen faktörler

Hangi varlıkların amortismanının silinebileceğini belirlediniz. Artık ekipmanınızın amortismanını etkileyen faktörleri belirlemenin zamanıdır. Aşağıdaki faktörleri biliyor ve anlıyorsanız, amortisman değerlerinizi hesaplamak kolay olur:

 • Maliyet Değeri: Maliyet değeri, varlığı satın alırken ödediğiniz toplam tutardır. Buna vergiler, nakliye ücretleri, kurulum ve kurulum ücretleri vb. dahildir.
 • Faydalı Ömür (veya Ekipman Ömrü): Bu, bir varlığın değeri tamamen amortismana tabi tutulmadan önce kullanılabilir olarak kabul edildiği yıl sayısının tahminidir. Bir yeraltı depolama tankı 10-20 yıl, forklift 5-7 yıl, konveyör bant 3-5 yıl vb.
 • Kurtarma Değeri: Kurtarma değeri, varlığınızı faydalı ömrünün sonunda satmanız durumunda satabileceğiniz tahmini tutardır.
 • Defter Değeri: Defter değeri, kalemin maliyet değeri ile yıllık amortisman tutarının varlığın yaşı ile çarpımı arasındaki farktan verilir.

Ekipman amortisman çizelgesi nedir?

Amortisman çizelgesi, belirli bir varlığın belirlenen faydalı ömrü boyunca değerindeki kaybın grafiğini çıkarmak ve izlemek için kullanılan bir tablodur. Bir amortisman planı oluşturmanın amacı, daha önce düşmüş olduğunuz amortisman değerlerinin üstünde kalmaktır.

Kullandığınız amortisman yöntemlerine bağlı olarak küçük farklılıklar olsa da tipik bir amortisman çizelgesi benzer ayrıntıları içerecektir:

 • Her satır bir yılı temsil eder.
 • Başlangıçtaki Defter Değeri, varlığın her yılın başında kesintilerden önceki defter değerini belirtir.
 • Amortisman, amortisman indirimini kaydeder (“amortisman gideri” olarak da bilinir).
 • Sondaki Defter Değeri, varlığın ilgili yılın sonundaki defter değerini belirtir.

Aşağıdaki örneklerde tüm bu alanları çalışırken görebilirsiniz.

Ortak ekipman amortisman yöntemleri

Bu ekipman amortisman programlarını çalıştırmanın zamanı geldi. Ekipman amortismanını farklı yöntemlerle değerlendirebilsek de en sık kullanılan üç tanesine odaklanacağız.

Düz Çizgi Amortismanı

Doğrusal Amortisman, amortisman giderini hesaplamak için en basit yöntemdir. Burada gider tutarı her yıl aynı kalır.

Düz çizgi yöntemiyle amortisman değerini bulma formülü:

Amortisman gideri = (Maliyet – Kurtarma değeri) / Faydalı ömür

Örneğin, kullanım ömrü 4 yıl olan bir ekipmanı 11.000 lira ‘ya satın aldığınızı varsayalım. Kurtarma değeri 1000 lira ise, amortisman gideri yılda 2000 lira olacaktır (yukarıda gösterilen formüle göre).

Yazılı Değer yöntemi

Yazılı Değer Yöntemi, hızlandırılmış bir amortisman yöntemidir. Basitleştirilmiş, varlığın ömrünün ilk yıllarında daha yüksek ve sonraki yıllarda daha düşük amortisman giderleriyle başlamanıza olanak tanır.

Bu yöntem, çoğu varlığın ilk yıllarında sonraki yıllara göre çok daha verimli olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Başka bir deyişle, bu, varlıkların ilk birkaç yıl içinde değerlerinden daha fazlasını kaybettiği pratik gerçeğini ima eder.

Yazılı Değer yöntemiyle amortisman değerini bulma formülü:

Amortisman = (Varlığın Maliyeti – Kurtarma Değeri) * % Olarak Amortisman Oranı

Önceki örnekte olduğu gibi, amortisman oranı %20 olan 11.000 liraya bir ekipman aldığınızı düşünelim. Kurtarma değeri 1000 lira ise, amortisman gideri ilk yıl için 2000 lira olacaktır (yukarıda gösterilen formüle göre).

Ancak, ikinci yılda amortisman gideri 1600 lira olacaktır çünkü 2023 yılında varlık 9000 lira değerinde olacaktır. Ve sonraki her yıl için böyle devam eder.

Üretim Yöntemi Birimleri

Üretim Amortisman Birimleri yöntemi, varlık verimliliğine dayalı olarak tutarı hesaplar. Bu yöntemi dahili defter tutma için kullanabilirsiniz. Ancak vergiler için uygun değildir.

Üretim Amortisman Birimleri yöntemiyle amortisman değerini bulma formülü:

Amortisman = [(maliyet değeri – hurda değeri) / faydalı ömürde üretilen birimler] x yılda üretilen birim sayısı

Varlığın maliyetinin 11.000 lira olduğunu farz edin. Kullanım ömrü boyunca tahmini toplam 150.000 birim üretim ve 1.000 lira kurtarma değeri var. Varlığın çalıştığı ilk yılda 30.000 birim ürettiğini var sayalım. O yıl için amortisman giderini aşağıdaki gibi hesaplamanız gerekir:

Amortisman gideri = [(11.000 – 1.000)/150.000] x 30.000

Bu bize ilk yıl için 2000 lira amortisman değerini verir.

Amortismana tabi tutulan değer, gelecek yıl için “Başlangıçtaki Defter Değeri” olur ve süreç tekrarlanır (bu durumda, varlığın her yıl 30.000 birim üreteceğini tahmin ettik).

Orada başka amortisman yöntemleri var

Sabit kıymetlerin amortismana tabi tutulması için diğer önemli yöntemler şunlardır:

 • Yılların Rakamlarının Toplamı yöntemi
 • Batan Fon yöntemi
 • Yıllık ödeme yöntemi
 • Sigorta Poliçesi yöntemi
 • İndirgenmiş Nakit Akışı yöntemi

Tüm bu yöntemler arasındaki farklar, amortismanı belirleyen faktörlerin kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca yöntemlerin muhasebe çevrelerinde sahip olduğu alaka düzeyiyle ilişkilidir. Bunların hepsi aynı amaca hizmet eder ve muhasebe için güvenilirdir.

repairist_demo_banner1

Amortisman ve varlık yönetimi arasındaki kesişme

ED, Varlık Yaşam Döngüsü Yönetiminde destekleyici bir rol oynar. Kullanım ömrünün sonuna yaklaşan varlık artık bir amortisman iptali sağlayamaz. Eski modele yatırım yapmak her zaman mantıklı olmayacaktır. Yerine, yeni bir amortisman döngüsü başlatmak için makineyi değiştirmeniz mantıklı olur.

Ama bu hikâyenin sadece bir kısmı. Diğer kısım, bakım ve finans ekiplerinizi aynı sayfada tutma ihtiyacıdır.

Sabit kıymetlerin büyük onarımları ve yükseltmeleri zamanla amortismana tabi tutulur. Küçük onarımlar hemen düşer. Her iki ekip de herhangi bir zamanda, bu tür eylemlerin ne zaman gerçekleştirildiği ve yapılan maliyetin ne olduğu hakkında bilgilere erişebilmelidir.

Bir Excel elektronik tablosunda bir değere, EAM yazılımınızda başka bir değere ve muhasebe yazılımınızda üçüncü bir değere sahip olmak, hızla bir karmaşa yaratır ve yanlış ve güncel olmayan bilgilere dayalı kararlara yol açar.

Daha iyi bir yol var. Veri silolarını ortadan kaldırmak ve gerekli tüm bilgilere tek bir yerde sahip olmak için CMMS yazılımını kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, bunun da ötesinde, repairist, her bir varlık için izlemek istediğiniz özel değişkenleri tanımlamanıza olanak tanır. Ekipman amortismanını hesaplamaya yardımcı olması için aşağıdaki gibi özel değişkenler ekleyebilirsiniz:

 • Alış fiyatı
 • Kurtarma fiyatı (Artık değer)
 • Tahmini faydalı ömür
 • Kurulum tarihi
 • Hizmete giriş tarihi (Varlığı ilk kez kullanmaya başladığınız tarih)

Herkesin aynı verilere, aynı zamanda doğru ve güncel olmasına hızlı ve kolay erişmesini sağlamanın en basit yoludur.

CMMS yazılımıyla bir adım önde olun

Amortisman değerlerinizi değerlendirmek için gerekli parametrelere genellikle muhasebe ve vergiler için birden çok ekipten erişilmesi gerekir. Repairist CMMS’yi tüm varlık bilgileriniz için merkezi bir konum olarak kullanmak, bu tür verileri almayı çok kolaylaştıracaktır.

Sonraki adımlar

Ekipman Amortismanı konusunda yeterli bilgiyi aldınız mı?

repairist, size yardımcı olmak için burada. CMMS hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilir, yazılımın temel özellikleri ve faydaları hakkında bilgi verebilir, repairist demosuna ulaşmanıza ve hatta ücretsiz bir deneme almanıza yardımcı olabiliriz. Yani ve veya aynı zamanda