9 Ocak 2023

Mekanik Bakım Onarım

Mekanik Bakım Onarım

Mekanik Bakım Onarım

Rutin bakım ve önleyici bakım bir arada işlem görür. Aynı terimin uzantılarıdır ve ikisi de ekipmanı sorunsuz bir şekilde çalışır durumda tutmayı amaçlar, Ekipmanı aniden hizmet dışı bırakan maliyetli onarımlardan kaçınmayı hedefler. Önleyici bakımın rutin ve programlanmış görevlerden daha ileri gittiği de bilinir. Servis teknisyenleri ve tamirciler genellikle olası sorunları önceden tahmin eder ve ciddi hasarlar oluşmadan önce bunları ortadan kaldırır. İyi bir Mekanik Bakım Onarım bu gibi detaylı görevlerden oluşur.

repairist_demo_banner1

Mekanik ekipman bakımcıları, onarım işine proaktif ve reaktif olarak bakar. Ayrıca planlanmış ve planlanmamış onarımlar olarak isimlendirirler. Proaktif bakım, reaktif ve arıza sonrası onarımdan çok daha uygun maliyetlidir. Rutin ve önleyici bakım, beklenmedik bir arıza aniden meydana geldiğinde pahalı parça değişimi ve maliyetli duruş süreleriyle karşılaştırıldığında inşaat şirketlerine çok büyük meblağlar kazandırır.

Rutin ve Önleyici Bakım Nedir?

Düzenli ağır ekipman bakımı, makinelerin en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için rutin görevlerin planlanmasını içerir. Önleyici bakım aynı zamanda sorunları tahmin etmek ve ciddileşmeden önce düzeltmek için görsel incelemeler, teknik izleme ve yağ analizini içerir. Her düzenli bakım adımı, bir şirketin önleyici bakım planının rutin bir parçası olmalıdır.

Rutin, her koruyucu bakım programında anahtar kelimedir. Yağ değişimi, yağlama ve lastik veya palet muayeneleri gibi rutin görevlerin yerine getirilmesi, düzenli bir ağır ekipman bakım programının parçasıdır. Kapsamlı ve kapsamlı bir bakım planı için daha fazlası var. Bir inşaat ekipmanı önleyici bakım programında rutin görevlerin detaylandırılmasını içerir, böylece belirli kilometre taşlarında gözden kaçmazlar.

Önleyici bakım, ekipmana uygun şekilde bakmak için bir ekip yaklaşımı gerektirir. Orijinal ekipman üreticisinin tavsiyelerine uymayı ve ayrıca belirli bir şirketin belirli bir makine parçasıyla ilgili deneyimlerinin ona söylediklerini uygulamayı içerir. Etkili önleyici bakım ayrıca operatörlerden ve ön hat teknisyenlerinden gelen girdileri de içerir. Hiç kimse ekipmanı onu yapan, çalıştıran ve tamir eden insanlardan daha iyi bilemez.

Mekanik Bakım Onarım Neden Önemlidir?

Ekipmanın mekanik bakımını yapmak birçok nedenden dolayı hayati önem taşır. Öncelikle rutin bakım, genel işletme maliyetlerini düşürür ve ekipmanın çalışmama süresini azaltır. Düzenli onarımlar ve bakım, parçaların ve bileşenlerin aşırı aşınmasını ve ani bozulmasını önler.

Her operatör ve tamirci, yıkıcı bir arızanın diğer ekipman parçalarına zarar veren bir olaylar zincirini başlatabileceğini bilir. Erken müdahale aşamasında ucuz bir parça değişimi olabilecek bir şey, patlamış bir motor veya parçalanmış hidrolik gibi tam bir sistem arızasını önleyebilir. Pahalı arıza süresi, her zaman kapsamlı arıza süresine eşlik eder. Ekipman bakımı alanındaki birçok deneyimli tamirci, onarım maliyetlerinin ve arıza süresinin uzunluğunun doğru orantılı olduğunu söyler.

Mekanik Bakım Onarım, bir şirketin ekipman kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır ve genel giderleri azaltır. Ekipmanı daha güvenli hale getirir, servis ömrünü uzatır ve operatörün güvenini artırır. Uygun bir önleyici bakım programı, maliyetli dava açma olasılığını da azaltır.

 • Kullanılabilirlik :  Ekipman aniden arızalandığında, onu hizmetten çekmekten başka çare yoktur. Bu, makineyi görevini yerine getiremez ve işteki diğer makineleri destekleyemez hale getirir. Ayrıca boşta oturan ücretli bir operatör bırakır. Kullanılamayan makineler maliyetlidir. Tamir edilip işe dönene kadar para kazandırmaz. İyi bir önleyici bakım, ekipmanın programlanan servis dışında her zaman kullanılır olmasını sağlar.
 • Giderler :  Beklenmeyen arızalar planlanlı olaylar değildir. Planlanan harcamalar da değildir. Kârlı her ağır ekipman şirketi bütçelerle çalışır. Planlı rutin ve önleyici çalışmalar bütçeye uygundur ve öngörülmektedir. Ani arızalar genellikle bütçe ödeneklerinin ötesine geçer. Ekipmanın kullanılamaması nedeniyle kaybedilen gelire eklenen onarım maliyetleri, rutin bakımla önlenebilecek pahalı harcamalara dönüşür.

Detaylı incelediğimizde daha fazlasına ulaşırız

 • Güvenlik  Güvenilir makineler güvenli makinelerdir. Tüm Mekanik Bakım Ekipmanlarının rutin olarak onarıldığından ve mükemmel durumda muhafaza edildiğinden emin olmak, güvenliğini önemli ölçüde artırır. Ani bileşen arızası, güvenli olmayan çevresel tehlikeler sunmanın yanı sıra çalışanlar için tehlikeli koşullara neden olabilir. İnşaat ekipmanını güvende tutmak, önleyici bakım programının bir parçasıdır.
 • Uzun Ömür  Hiç şüphesiz, uygun şekilde bakımı yapılan Mekanik Bakım Ekipmanı, bakımı yapılmayan makinelerden daha uzun ömürlüdür. İyi bakım servis ömrünü uzatır. Aynı zamanda yeniden satış ve takas değeri olarak getiri sağlar. Ekipman, hizmet süresi boyunca daha uzun süre çalışır ve daha fazla gelir sağlar. O zaman, iyi korunursa, o ekipman sonunda daha fazla paraya değer.
 • Güven :  Mekanik Bakım Ekipmanları gibi, makine operatörleri de değerli varlıklardır. Ancak, operatörler insandır ve duygusal ihtiyaçları vardır. Bunlardan biri, kullandıkları ekipmanın güvenli ve güvenilir olduğundan emin olmaktır. Bakımı iyi yapılmayan ekipmanın operatörler üzerinde moral bozucu bir etkisi vardır ve kısa süre sonra şirkete saygısızlığa yol açan bir güven eksikliği geliştirirler. Bu, güvenli çalışma eksikliğine veya potansiyel sorunların rapor edilmemesine neden olur. Rutin bakım ile düşük güveni önleyebilirsiniz.
 • Dava :  Mekanik Bakım Ekipmanlarının bakımı ne kadar iyi olursa olsun, bazen kazalar olur. Bunu yaptıklarında, her zaman yetkilileri ve nedene yönelik soruşturmaları içerir. Aksilik, yetersiz bakımdan kaynaklanan ihmal nedeniyle meydana gelirse, bu, ekipman sahibine sorumluluk getirir. Davaya yol açabilir. Ancak, düzenli ve önleyici bakım konusunda net bir iz varsa, pahalı dava açma şansı önemli ölçüde azalır.

Uygun bir rutin bakım programı, kullanılabilirliği artırır ve genel giderleri düşürür. Ekipmanı daha güvenli hale getirir, operatör güvenini teşvik eder ve kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarır. Uygun bakım aynı zamanda dava riskini de azaltır. Kapsamlı bir rutin ve önleyici bakım programı her noktaya ulaşır.

Mekanik Bakım Onarım Programı Hazırlama

Etkili ve kapsamlı bir rutin bakım hazırlamak özveri ve kararlılık gerektirir. Bu, benzersiz gereksinimlerine göre belirli makine parçalarının bakımına özgü görevleri izole eden, devam eden bir faaliyettir. Birçok rutin görevin genel özellikleri olmasına rağmen, kapsamlı bir program her şeyi içerir. Önleyici bir çözüm önererek beklenen her sorunu kapsar.

Bir önleyici bakım programı hazırlamanın en iyi yolu, etkili bir planı neyin oluşturduğunu anlamaktır. İnternette veya geleneksel olarak yayınlanan kaynaklarda birçok bilgi mevcuttur. Bu yardımcı olur, ancak karmaşıklık ve teknik ayrıntılar açısından bunaltıcı olabilir. Olmak zorunda değil. İyi bir plan hazırlamak, basitçe beş soru sormayı ve cevapları detaylandırmayı içerir. O sorular:

 1. Önleyici bakım programı neleri kapsamalıdır?
 2. Planın uygulanmasından kim sorumlu olmalıdır?
 3. Servis aralıkları veya kilometre taşları ne zaman gerçekleşecek?
 4. Dokümantasyonu nasıl yapmak gerekir?
 5. Açık ve ilgili bilgi nerede bulunur?

1. RUTİN BAKIM PROGRAMI NELERİ KAPSAMALIDIR?

Rutin bakım programı üç ana bileşeni kapsar. İlki, yağlama ve yağ veya filtre değişimleri gibi zorunlu servis görevleri için rutin programlamadır. Bu aynı zamanda tüm ekipman servisinde en önemli görevlerden biri olan sıvı analizini de içerir. İkincisi, görsel incelemeler hayati önem taşır. Bakımı rutin olmanın ötesine taşıyor ve proaktif hale getiriyorlar. Üçüncü bileşen, proaktif olarak parçaları değiştirmektir. Mekanik, aşınma gösteren veya öngörülen ömrünün sonuna yaklaşan parçaları tanımlar. Sorun yaratmadan değiştirilirler.

2. EKİPMAN BAKIM PLANINI YÖNETMEKTEN KİM SORUMLU OLMALIDIR?

Rutin bakım planı uygulama sorumluluğu şirketin büyüklüğüne bağlıdır. Uygulamalı mülkiyete sahip küçük operasyonlarda genellikle müdür programı denetler. Daha büyük operasyonlar genellikle yönetimi bir filo yöneticisine veya baş teknisyene devreder. Her zaman en iyi seçim, ekipmanı bilen ve kendini planın başarılı olduğunu görmeye adamış olan kişidir.

3. EKİPMAN İÇİN SERVİS ARALIKLARI VEYA DÖNÜM NOKTALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Bakım kilometre taşları ve aralıkları hareketli hedeflerdir. Mevsimsel değişiklikler, çalışma ortamları ve ekipman çalışma süresi gibi değişken faktörlere büyük ölçüde bağımlıdırlar. En iyi tavsiye, makine kullanım kılavuzu ile sahadaki operatörlerin ve bakımcıların deneyimlerinin birleşiminden gelir. Genellikle kilometre taşları şunları içerir:

 • Motor çalışma saatleri
 • Mil cinsinden seyahat mesafesi
 • Genel ekipman durumu ve yaşı

4. EKİPMAN BAKIMININ DOKÜMANTASYONU NASIL YAPILMALIDIR?

Modern teknoloji sayesinde dokümantasyon hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bilgisayar programları ve etkileşimli yazılım, ekipmanı doğru bir şekilde izlemeyi ve servisin ne zaman gerekli olduğunu tahmin etmeyi kolaylaştırır. Tarihsel veriler, benzer ekipman olaylarından kaynaklanan olası arızaları da tanımlar. Dokümantasyon, doğru planlamaya izin verdiği için önleyici bakım programının oldukça önemli bir parçasıdır. Ayrıca incelemeler veya savunma davaları için gerektiğinde doğru raporlar üretir.

5. AÇIK VE İLGİLİ EKİPMAN BAKIM BİLGİLERİ NEREDE BULUNABİLİR?

Mekanik Bakım Onarım ilgili bilgi kaynakları bulmak bunaltıcı gelebilir. Başlangıç ​​olarak, orijinal ekipman üreticisi, gerekli bakım için teknik özellikler ve programlar içeren mükemmel bir bilgi sağlayıcıdır. Endüstri kuruluşlarının internet siteleri, bakım planlarını desteklemek için başka bir harika kaynaktır. Birçok site, bir programı uygulamak için kullanılacak şablonlara sahiptir.

Ancak, başlamak için en iyi yer şirket içidir. Bu, ekipman operatörlerinizi, teknisyenlerinizi ve teknisyenlerinizi dahil ederek gerçekleşir. Birlikte, bir ağır ekipman bakım kontrol listesi olan önleyici bakım programındaki en iyi aracı geliştirecekler.

MEKANİK BAKIM KONTROL LİSTESİ HAZIRLAMA

Kontrol listeleri kapsamlı olmalı ve belirli bir ekipman parçasına özgü her önemli ve çok önemli olmayan bakım noktasını tanımlamalıdır. Ne yapılması gerektiğini ve hangi zamanda tavsiye edildiğini kapsarlar. Ayrıca bakıcılara, bir şeyler başarısız olmadan önce karşı önlemler alabilmeleri için gelişmekte olan sorunları tahmin etmelerini hatırlatırlar.

Kontrol listeleri eksiksizlik için tasarlanmış olsa da, nasıl yapılır veya eğitici kılavuzlar olmaları amaçlanmamıştır. Bunun yerine, etkili kontrol listeleri, bakıcıya tüm ayrıntılara dikkat etmesini hatırlatan maddeler halinde noktalara sahiptir. Kontrol listelerinin karmaşık olması gerekmez, ancak her inşaat ekipmanının düzenli ve önleyici bakım programında vazgeçilmezdirler. Bir ağır ekipman bakım kontrol listesinde bulunan yaygın görevler şunlardır:

 • Piller :  Piller herkesin bildiği gibi şarjını kaybeder veya kısa sürede ölür. Kontrol listeleri bir pilin yaşını, voltaj tutmasını ve asit oranını içermelidir. Terminal ve kablo koşulları da önemlidir.
 • Kayışlar  Çoğu inşaat ekipmanında kompresörler, alternatörler ve pompalar gibi kayış tahrikli bileşenler bulunur. Kayış yaşı, yıpranması, gevşekliği ve renk atması ekipman listesinde yer almalıdır.
 • Vücut  Genel vücut durumunu bir kontrol listesiyle inceleyin ve kaydedin. Hasar, pas, gevşeklik ve boya durumlarını not edin.
 • Frenler :  Fren durumu, kontrol listesinin üst kısmına yakın olmalıdır. Balata ve pabuç durumu ile tambur ve disk sağlığı çok önemli gözlemlerdir. Sıvı seviyeleri, basınçlar ve kablo koşulları da öyle.
 • Soğutma sıvısı :  Radyatör ve şanzıman soğutma sıvıları, ekipmanın durumu hakkında çok şey söyler. Yeterli seviyeler ve normal renklerin yanı sıra, gözle tespit edilemeyen dahili sorunları kontrol etmek için soğutma sıvılarının periyodik olarak analiz edilmesi gerekir.
 • Elektrik  Elektrikli bileşen kontrol noktaları, pil koşullarının ötesine geçer. Kontrol listeleri voltaj ve amper testi, kablo incelemesi ve sigorta koşullarını içermelidir.
 • Egzoz  Egzoz sistemleri motor performansı hakkında çok şey anlatır. Anormal ses bir sorun göstergesidir, ancak duman da öyle. Kelepçeler ve askılar gibi egzoz bağlantılarının kendi kontrol listesi kutuları olmalıdır.

Görevler aşağıdaki şekilde devam eder:

 • Filtreler  Ekipmandaki her filtrenin kendi check-off’u olmalıdır. Buna yağ, yakıt, hava ve hidrolik filtreler dahildir. Kabin filtreleri de olabilir. Kontrol listesi açıklamaları, filtrelerin temizlenip temizlenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini içerir.
 • Sıvılar :  Planlanan her servis denetiminde ekipman sıvılarının kontrol edilmesi zorunludur. Motor yağı, hidrolik yağı, şanzıman sıvısı ve motor soğutma sıvısı için sıvı analizi, insanlar için kan testi gibidir. Ekipmanın içinde neler olup bittiğini ortaya çıkarırlar.
 • Yakıt  Benzin, dizel ve propan yakıt işlevleri, ekipmanın çalışması için son derece önemlidir. Çalışan yakıt dağıtım sistemleri olmadan, çalışmayacaklar. Yakıt pompaları, hatlar ve depolama tankları için onay işareti noktaları olduğundan emin olun.
 • Enjektörler  Dizel motorlar, yakıt dağıtımı için enjektörlere güvenir. Tıkanmış veya işlevsiz enjektörler gücü ve ekonomiyi etkiler. Enjektör temizleme veya değiştirme, bir ekipman bakım kontrol listesine aittir.
 • Yağlama :  Yağlama ve yağlamanın bir kontrol sayfasında olduğunu söylemeye gerek yok. Liste ayrıca eklemler ve manşonlar gibi kritik hareketli alanları da tanımlamalıdır.
 • Güvenlik  Her güvenlik cihazının bir onay kutusu olmalıdır. Emniyet kemerlerini, ışıkları, kornayı, kilitleri ve enerji kilitleme noktalarını dahil edin. Yangın koruması ve tehlike uyarısı gibi diğer güvenlik cihazları da listede yer almaktadır.
 • Direksiyon  Ekipman direksiyon sisteminin her parçası önleyici bakım kontrollerine ihtiyaç duyar. Bu, bağlantı çubukları, bilyeli mafsallar, avara kolları ve hatta tekerlek durumu için geçerlidir.
 • Süspansiyon  Önleyici bakım ve proaktif görevler her zaman ekipmanın süspansiyon bileşenlerini alır. Yayların, dikmelerin, şokların ve alt takımın durumuna dikkat edin.
 • Lastikler :  Ekipman lastikler üzerinde dönüyorsa, kontrol listesinde belirtilmesi gerekir. Lastik aşınmasını, diş derinliğini ve basıncını kaydedin. Bakiye, liste için başka bir öğedir.
 • Paletler  Paletli ekipman, bakım kontrol listesinde özel olarak tanınmayı hak eder. Basamaklar, takozlar ve avaralar, genel aşınma durumunun yanı sıra kutularına da sahip olmalıdır.
 • Ön cam :  Bir kontrol listesi çıktığında tüm camlar kontrol edilmelidir. Çipler kolayca görüşü engelleyen çatlaklara dönüşebilir. Ayrıca ayna ve hafif cam durumuna bakın.

repairist_demo_banner5

Sonraki adımlar

Mekanik Bakım Onarım hakkında yeterli bilgiyi aldınız mı?

repairist, size yardımcı olmak için burada. Mekanik Bakım Onarım hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilir aynı zamanda yazılımın temel özellikleri ve faydaları hakkında bilgi verebilir, repairist demosuna ulaşmanıza ve hatta ücretsiz bir deneme almanıza yardımcı olabiliriz. Aybit Teknoloji