10 Kasım 2023

Rüzgar Terminallerinde CMMS Kullanımı ve Faydaları

rüzgar tesisleri

RÜZGÂR TÜRBİNLERİNDE BAKIM NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Rüzgâr türbinlerinin bakımı, bir işletmenin kesintisiz çalışmasını sürdürebilmesi için gerçekleştirilen işlemlerdir. Etkili bakım, enerji üretimini en üst düzeye çıkarmak, güvenliği sağlamak ve işletme maliyetlerini minimize etmek için hayati öneme sahiptir. Bakım yöntemleri genellikle plansız ve planlı bakım olarak iki ana kategoriye ayrılır.

1-Plansız Bakım

Bu yaklaşımda, bir işletme yalnızca bir arıza meydana geldiğinde bakım ve onarımları yapar. Bu nedenle arızanın giderilmesi sırasında üretim kaybı önemli ölçüde artar. Plansız bakımda meydana gelen arızalar zamanla diğer makineleri veya ekipmanları etkileyebilir. Bu yaklaşım günümüzde pek kullanılmamaktadır.

2-Planlı bakım

Planlı bakım, periyodik bakım, kestirimci bakım ve proaktif bakım olmak üzere üç ana grupta incelenir.

A-Periyodik Bakım (Koruyucu Bakım)

Bu bakım yöntemi, belirli zaman aralıklarında makine parçalarının bakım ve onarımlarını içerir. Düzenli olarak tüm ekipmanlar gözden geçirilir ve tespit edilen arızalar giderilir. Periyodik bakım, arızaların meydana gelmesini önlemek için sistemli bir şekilde yapılır, bu da arıza olasılığını büyük ölçüde azaltır. Bu türbin bakımı en iyi şekilde planlı bir programla yapılır ve günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kontrol takvimlerini içerir.

Türbin Bakım çeşitleri:

Rüzgâr Türbini Bakımının Temel Bileşenleri:

B-Kestirimci Bakım (Uyarıcı Bakım)

Kestirimci bakım, maksimum verim elde etme ve bakım kaynaklı üretim kayıplarını en aza indirme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, bakım maliyetlerinde önemli bir azalma sağlar. Kestirimci bakımın amacı, ekipmanları durdurmadan durumları hakkında veriler toplamak ve bu verilerin zaman içindeki değişimini incelemektir.

C-Proaktif Bakım (Önleyici Bakım)

Proaktif bakım, son yıllarda kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Proaktif bakım, makinelerin arızalarını tespit etmekten ziyade, başlangıçta arızaların oluşmasını engellemeyi hedefler. Bu yaklaşım, tasarım, yağlama sistemleri ve işletme koşullarında yapılan değişikliklerle arıza nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Yıllık bakım süreleri türbin türüne bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle 1 MW türbinler için 30-50 saat ve 2-3 MW türbinler için 60-100 saat gibi süreler içerir.

Rüzgâr türbinlerinin işletme bakım sözleşmeleri 15 yıla kadar uzanabilir, ancak yaygın olan süreler genellikle 5 yıl, 5+5 yıl, 10 yıl ve 10+3 yıl gibi farklılıklar gösterir. Rüzgâr santrallerinin işletme bakım maliyetleri türbin tipine ve büyüklüğüne göre değişebilir, ancak MWh başına toplam işletme bakım maliyetinin 10 Euro’nun altında olması hedeflenir.

Rüzgâr türbinlerinin bakımı neden zordur?

Rüzgâr türbinleri, türbin gövdesi, kule, rotor, jeneratör, dişli kutusu, fren sistemi, elektrik sistemi ve kontrol sistemi gibi çok sayıda farklı ekipmandan oluşmaktadır. Bu ekipmanların her birinin farklı bir bakım gereksinimi vardır.

Rüzgâr türbinleri, genellikle erişimi zor olan uzak bölgelerde kurulur. Bu, bakım çalışmalarının daha zor ve maliyetli hale gelmesine neden olur.

Rüzgâr türbinleri, genellikle 100 metrenin üzerinde yüksekliğe kurulur. Bu, bakım çalışmalarının yüksekte yapılmasını gerektirir. Yüksekte çalışma, riskli bir faaliyettir ve özel güvenlik önlemleri gerektirir.

Bazı bakım çalışmaları, ağır ekipmanların kullanılmasını gerektirir. Bu ekipmanların taşınması ve kaldırılması, zor ve tehlikeli olabilir.

Rüzgâr türbinlerinde meydana gelen arızalar, genellikle fark edilmesi zordur. Bu, arızaların daha da büyümesine ve daha büyük maliyetlere yol açmasına neden olabilir.

Bazı bileşenlerin onarımı veya değiştirilmesi nispeten kolaydır ancak dişli kutusundaki veya rüzgâr türbini kanatlarının etrafındaki arızaların onarımı çok zordur.

Dişli kutuları, rüzgâr türbinlerinin en karmaşık ve pahalı bileşenlerinden biridir. Dişli kutularında meydana gelen arızalar, genellikle büyük maliyetlere yol açar. Rüzgâr türbini kanatları da, rüzgârın etkisiyle büyük bir stres altındadır. Kanatlarda meydana gelen arızalar, genellikle büyük onarım çalışmaları gerektirir.

Bu tür arızalar genellikle planlanmamış bakımlarla birlikte önemli ölçüde uzun kesinti sürelerine neden olur ve bu da gelir kaybına yol açar.

Rüzgâr türbinlerinde meydana gelen arızalar, genellikle planlanmamış bakımlara neden olur. Planlanmamış bakımlar, rüzgâr türbinlerinin üretimden çıkmasına ve gelir kaybına yol açar.

Sonuç olarak, rüzgâr türbinlerinin bakımı, çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, rüzgâr türbini üreticileri ve bakım şirketleri, gelişmiş teknolojiler ve süreçler geliştirmektedir.

Repairist CMMS ile Rüzgar Terminallerinde Bakım ve Onarım Yönetimi

 

Repairist, bakım departmanları için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Rüzgar terminallerinin karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki özellikleri ve işlevleri sunar:

  • Ekipman yönetimi: Repairist, rüzgâr terminallerinde bulunan tüm ekipmanların ve bileşenlerin verilerini takip eder. Bu veriler, ekipmanların durumunu gerçek zamanlı izlemek ve bakım ve onarım faaliyetlerini planlamak için kullanılabilir.
  • Bakım planlama: Ekipmanlara göre bakım planları oluşturmaya yardımcı olur. Bu planlar, ekipmanların güvenli ve kullanılabilir bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
  • Bakım kayıtları: Bakım ve onarım çalışmalarının kayıtlarını tutar. Bu kayıtlar, bakım ve onarım faaliyetlerinin analiz edilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olur.
  • Raporlama: Bakım ve onarım verilerini çeşitli raporlar halinde sunar. Özelleştirilebilir bu raporlar, bakım ve onarım faaliyetlerinin etkinliğini izlemeye, denetim anında hazır olmanıza yardımcı olur.

Repairist CMMS, rüzgâr terminallerinde bakım ve onarım süreçlerini yönetmek için ideal bir çözümdür. Repairist ile rüzgâr terminallerinizin verimli, güvenli ve kullanılabilir bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Repairist CMMS’nin Rüzgâr Terminalleri için Faydaları

Repairist CMMS, rüzgâr terminalleri için aşağıdaki faydaları sunar:

  • Ekipman arızalarının önlenmesi: Ekipmanların durumunu izlemeye ve bakım ve onarım faaliyetlerini planlamaya yardımcı olur. Bu da, ekipman arızalarının önlenmesine yardımcı olur.
  • Maliyet tasarrufu: Repairist, bakım ve onarım süreçlerini daha verimli hale getirerek maliyet tasarrufu sağlar.
  • Güvenlik ve kullanılabilirlik: Ekipmanların güvenli ve kullanılabilir bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
  • Verimlilik: Bakım ve onarım süreçlerini daha verimli hale getirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
  • Uygunluk: Uluslararası standartlara uygundur.

Repairist CMMS’yi Hemen Deneyin!