Toplam Verimli Bakım

Günümüzdeki artan rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını verimli kullanmalarının önemini vurgular. Toplam Verimli Bakım (TVB), Toplam Kalite Yönetimi felsefesine dayalı olarak, üretim ve hizmet sektörlerindeki makinelerin ve ekipmanların verimli kullanımını, sıfır arıza ve kayıp hedefiyle benimseyen bir yaklaşımdır. TVB, tüm işletmeyi kapsayan, tüm çalışanların, özellikle operatörlerin ve iyileştirme gruplarının etkin katılımıyla gerçekleşen bir varlık yönetimi sistemidir. Makalede, TVB’nin altı büyük kaybı azaltmaya yönelik uygulama aşamaları ve bu uygulamaların sonuçları üzerinde durulmuş, bu alanda yapılan literatür taraması sonuçları sunulmuş ve TVB’nin işletmelerdeki verimliliğe olan katkılarına dair öneriler geliştirilmiştir.

Toplam Verimli Bakım, ekipmanların ve süreçlerin kalitesini koruyarak toplam ekipman etkinliğini artırmayı hedefler. Bu sistemde operatörlerin makineler üzerindeki otonom bakım faaliyetleri önemli bir rol oynar. TVB, sadece bakım faaliyetleriyle sınırlı olmayıp, Toplam Kalite Yönetimi ve Yalın Üretim anlayışlarının da bir parçası olarak görülmektedir. Bu yaklaşım, ekipmanların ve süreçlerin genel çalışma koşullarını en iyi düzeyde tutarak kayıpları minimuma indirmeyi amaçlar. TVB’nin başarıya ulaşmasında ekipman etkinliği, üretim kalitesi, hataların ve kayıpların azaltılması, ıskartanın ve stokların düşürülmesi, iş kazalarının azaltılması, bakım kalitesinin artırılması, grup çalışmalarının teşvik edilmesi ve teknik eğitimin geliştirilmesi gibi unsurlar temel hedefler arasında yer alır.