16 Şubat 2021

Bakım Maliyet Yönetiminin Önemi

Bakım Maliyet Yönetiminin Önemi

Günümüzde şirketler, bakım maliyet yönetiminin önemi konusunda hassastır. Firmaların üretim süreçleri kadar bakım faaliyeti de önemlidir. Bakım faaliyetleri, şirketlerin yaşam süreçlerini devam ettirebilmeleri için gerekli temel şartlar arasındadır.

Bakım yönetiminin etkinliğinden bahsetmek için bakım uygulamalarının operasyonel verimliliğe yüksek düzeyde katkı sağlaması beklenmektedir. Daha da önemlisi, bakım faaliyetlerinin toplam maliyeti izlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

repairist_demo_banner7

Bakım Maliyet Yönetiminin Önemi Beklendiği Gibi Anlaşılmıyor

Bazı ülkelerde teknolojik altyapı tam olarak kurulmadığı için bakım faaliyetlerine harcanan toplam tutarın ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle firmaların bakım faaliyetleri için ayırdıkları ekonomik ömürler de sınırlıdır.

Firmaların üretim süreçlerindeki cihazların kendilerinden beklenen üretim fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi, hem ekonomik ömrü uzatmakta hem de üretimin kesintiye uğramasını engellemektedir. Ancak, bu işlevlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin maliyeti vardır. Bu nedenle bakım faaliyetlerinin maliyetlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Bakım Faaliyetleri Maliyetleri Düşünmelidir

İşletmelerdeki bakım kuruluşları, tüm bakım süreçlerinde maliyetleri analiz etmelidir. Bakım faaliyetlerinin işletmeye maliyeti nedir ve üretim kar / zarar gibi eğrilerin ortaya çıkmasıyla daha net anlaşılabilir mi?

Yedek parça kullanımının teşvik edilmesi gerekir. Onarım sürelerinin optimize edilmesi de maliyetleri en aza indirmeye yardımcı olur. Başarılı yedek parça yönetimi aynı zamanda envanter maliyetlerinin en aza indirilmesi anlamına gelir.

Bakım Maliyeti Kavramları ve Hesaplama Yöntemleri

İşletmede varlıkların performanslarının yüksek bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve yaşam döngüsü içinde işlevlerini yerine getirmek için yapılan bakım faaliyetleri, genel olarak parça değişimi, yenileme ve büyük onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bu faaliyetlerin oluşturduğu birçok süreç vardır. Bu süreçler arasında Arızalı Bakım, Periyodik Bakım, Öngörücü Bakım, Yedek Parça Yönetimi, Otonom Bakım Desteği, Malzeme, işçilik ve servis dışındaki faaliyetleri içeren Varlık Yönetimi vardır. Bu faaliyetlerin yöntemleri aşağıdaki göstergelerle hesaplanır:

  • Bakım Birim Maliyeti
  • Bakım Maliyetinin Fabrika Değişim Maliyetine oranı
  • Yedek Parça Stok Maliyetinin Fabrika Değişim Maliyetine Oranı
  • Taşeron Maliyet Oranı
  • Stok Devir Hızı
  • Düzeltici Bakım Maliyet Oranı
  • Önleyici Bakım Maliyet Oranı

repairist_demo_banner5

Bakım Maliyetlerini Azaltma Gereksinimleri

Etkili bakım yönetimi uygulamalarının bakım süreçlerinde iyileştirmeler yaptığı ve bu sayede maliyet tasarrufu sağladığı görülmüştür. Ancak, bakım maliyetlerinde düşmesi beklenen seviyelerin bakım ekipmanı verimliliği üzerindeki etkilerinden bağımsız olduğu fikrinden kaçınılmalı ve bu aslında salt optimizasyonla ilgili bir sorunmuş gibi ele alınmalıdır.