22 Şubat 2022

Bakım Yönetimi Nedir?

Bakım Yönetimi Nedir

Varlık bakımı zaman ve çaba gerektirir, bu nedenle varlık bakımını ne kadar verimli tutarsanız o kadar iyi olur. Bakım yönetimi bu konuda size yardımcı olacaktır. Bakım yönetimi, zaman ve maliyetleri kontrol ederken varlıklarınızın performansını optimize etmek için bakım faaliyetlerinizi organize etme ve denetleme sürecidir.  İyi bir bakım yönetimi nedir, neye benzer, farklı bakım yönetimi stratejileri nelerdir ve bilgisayarlı bakım yönetim sistemi (CMMS) yazılımı nasıl bir rol oynar?  

Bakım yönetimi nedir? 

Bakım yönetimi, varlıklarınızı ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde koruma sürecidir. Amaç, her şeyin istendiği gibi sürmesini sağlarken bakım süreçlerinizle ilişkili maliyetleri, zamanı ve kaynakları azaltmaktır. Bakım yönetimi programınız, bozuk ekipman nedeniyle boşa harcanan kaynakları ve arıza sürelerini önlemenize yardımcı olacaktır. İş akışınızı engelleyen beklenmedik olaylar karşısında şaşırmak yerine, tüm bakım süreçlerini istenmeyen arızalar olmadan kontrol etmenize yarayacaktır.  

Bakım yönetimi eskiden el ile yazılan notları içeren karmaşık bir süreçti. Artık süreci çalışır durumda tutmak için CMMS yazılımını, uygulamaları ve eğitimli personeli bir arada kullanabilirsiniz . Daha da önemlisi, tüm sorunlara ortak bir çözüm bulmak zordur. Bunun yerine, ister önleyici bakım gibi zamana dayalı bir bakım stratejisi, ister kestirimci bakım gibi koşula dayalı bir strateji kullanın, bakım yönetim programınızı, tesisinizde uygulanan bakıma uyacak şekilde uyarlamış olursunuz. 

repairist_demo_banner6

Bakım yönetimi neden önemlidir? 

Bakımınızın verimliliği, işinizin başarısında büyük rol oynar. Varlıklarınızı ve ekipmanınızı dikkatli bir şekilde koruyarak üretimi istikrarlı tutabilir, planlanmamış arıza süresi olasılığını azaltabilirsiniz. Güvenilirliği ve kullanılabilirliği iyileştirebilir, ürün kalitenizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.  

Bakım yönetiminizle başa çıkamamak, onarım maliyetlerinde artışa, makinelerin bozulmasına, geciken müşteri sevkiyatlarına neden olur.  Ayrıca iş yeri güvenliğine ve üretkenliğe zarar verir, gelir kaybına sebep olur.

Bakım yönetiminin amacı nedir? 

Bakım yönetiminin temel amaçları verebileceğimiz örnekler; 

  • Varlıklarınızın ömrünü uzatmak, 
  • Varlık arızaları ve arıza süresi riskini azaltmak, 
  • Bakımı planlamak ve kaynaklarınızı daha verimli bir şekilde tahsis etmek,  
  • Maliyetlerinizi kontrol etmek, 
  • Sektörünüzdeki yönetmeliklere uymak, 
  • Çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak,  
  • Daha iyi politika ve prosedürleri uygulamaktır.

CMMS yazılımınızdaki geçmiş bakım verilerinize daha yakından bakmak, bakım eğilimlerini daha iyi anlamanızı da sağlar. Bir varlığın neden düşük performans gösterdiği, bakımının doğru aralıklarla yapılıp yapılmadığı gibi ayrıntılara bakmanızı sağlar.

Bakım yönetiminin farklı türleri nelerdir? 

Birlikte veya birbirinden bağımsız olarak kullanılabilecek dört temel bakım yönetimi stratejisi vardır. İşletmeniz için en uygun bakım yönetimi türü, güvendiğiniz varlıklara, bunların yaşına, onarım ve bakım geçmişlerine ve operasyonlarınız için ne kadar önemli olduklarına bağlıdır.  

Arızaya kadar çalışma (Reaktif Bakım) 

Varlıklarınızdan birini arızalanana kadar kullanmak ve ardından onarmak üzerine kuruludur. Güvenlik riski olmayan ve üretim üzerinde minimum etkisi olan varlıklar için kullanılan bakım yönetimi stratejisidir. Bu strateji ile teknisyenlerinizin bir arıza meydana gelene kadar herhangi bir bakım yapmasına gerek yoktur. Ancak, arıza olduğunda, sorunlu parçaları hızlı bir şekilde değiştirmek için yedek parçaların hazırda bulunması gerekir. Aynı zamanda doğru teknisyenlere de sahip olmanız gerekir.  

Bu strateji, belirli varlıklardan minimum maliyetle maksimum değeri elde etmenize yardımcı olur. Ancak, bu stratejiyi yalnızca doğru varlıklarla kullanmalısınız. Aksi takdirde kendinizi birçok planlanmamış arıza süresi ve pahalı onarımlarla uğraşırken bulursunuz.  

Önleyici bakım (Proaktif) 

Proaktif bakım stratejisi, “önleme arıza yaşamaktan iyidir” görüşüne dayanmaktadır. Varlıklarınızın denetimlerini planlayarak ve düzenli bakım gerçekleştirerek, varlıklarınızı iyi çalışır durumda tutma üzerine kuruludur. Planlanmamış devre dışı kalma olasılığını azaltmak için ayarlamalar, temizlik, yağlama ve onarımlar gibi daha küçük görevlerin üstesinden gelebilirsiniz. İlk günlerde, bakımınızı üreticinin tavsiyelerine göre planlamak mantıklı olabilir. Bununla birlikte, varlıklarınız eskidikçe, teknisyenleriniz her türlü genel soruna çözüm geliştirecektir. Varlıkları çalışır durumda tutmak için gereken ayarlamalar hakkında planlama yapacaklardır. 

Önleyici bakım stratejisinin ana avantajlarından biri verimliliğidir. Her şey önceden programlandığı için bakım ekibinizin belirli bir günde hangi işi yapacağını bilirsiniz. İhtiyaç duyacakları parçaları ve işi yapmak için en iyi zamanı planlamış olursunuz. Dezavantajlarından biri ise, potansiyel olarak gereğinden fazla bakım gerçekleştirebilmenizdir. Bu da ekstra israfa ve ek risklere yol açmış olacaktır.  

Öngörücü bakım (Duruma dayalı) 

Bu stratejiyle, varlıklarınız üzerinde bakım yapmak istediğinizde, en iyi zamanı belirlemek için izleme araçlarını kullanırsınız. Buradaki fikir, daima bir sorun kaynağı aramak ve ciddi bir sorun haline gelmeden müdahale etmektir. Örneğin, bakım ekibiniz, belirli parametrelerin ne zaman altına düştüğünü veya ne zaman üstüne çıktığını kontrol etmek için titreşim analizini kullanabilir. Bunu yaptıklarında, ekipmanı çevrimdışına alacak, kontrol edecek ve arıza varsa onarmaları gerekecektir.  

Öngörücü bakımın bir avantajı, sensörlerin varlığı çalışır durumdayken inceleyebilmesi ve yalnızca sorun olduğunda sizi uyarmasıdır. Bu, denetim sıklığını azaltmanıza ve yalnızca gerektiğinde bakım görevleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Dezavantajı, izleme ekipmanının maliyeti ve teknisyenlerinizin onu kurmak ve izlemek için ihtiyaç duyacağı ek eğitimdir.  

Güvenilirlik Merkezli Bakım 

Burada, en uygun maliyetli bakım tekniklerini kullanırken üretkenliği sürdürmek üzere optimize edilmiş her bir varlık için özel bir bakım stratejisi oluşturursunuz. Güvenilirlik merkezli bakım, zaman zaman uygulanması karmaşık ve zaman alıcı bir strateji olur. Çünkü her bir varlığı ayrı ayrı analiz etmeniz gerekir. Ayrıca, varlıklarınızın sayısı kadar farklı bakım planına sahip olursunuz. Bu nedenle bu bakımı uygulamak için deneyimli, çok yönlü ve yüksek eğitimli bir teknik ekip gerekir.  

Bu bakım yaklaşımının, özellikle ekipmanınızın güvenilirliği ve kullanılabilirliği söz konusu olduğunda, bir çok faydası vardır. Bununla birlikte, karmaşıklığı ve yüksek maliyetleri, bazı kuruluşlar için dezavantajlı görülmesine neden olur.    

Bakım yönetiminde yer alan diğer faaliyetler nelerdir? 

Sorunsuz bir bakım yönetimi programı oluşturmak için koordine etmeniz ve planlamanız gereken birçok etkinlik vardır.  

Bakımınızın tamamını planlamanız ve programlamanız gerekmese de, planlama proaktif bir bakım yönetiminin temel taşıdır. Bakım çalışmalarına öncelik vermeli ve teknisyenleriniz tarafından verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için organize etmelisiniz. Bakım planlamanızın bir parçası olarak aşağıdakilere karar vermeniz gerekir: 

  • Hangi bakım görevleri yapılacak? 
  • Bunları kim gerçekleştirecek?
  • Hangi araçlara ve parçalara ihtiyaçları var?     

İşi planladıktan sonra, bir sonraki göreviniz onu programlamak, ne zaman yapacağınıza karar vermektir. Bazı bakım görevleri acildir, bazıları ise yakın gelecekte planlanabilir. Denetimler gibi düzenli olarak gerçekleşen görevler haftalar, aylar ve hatta yıllar önceden planlamak gerekir. 

İş emri yönetimi, bakım yönetiminizin bir diğer önemli yönüdür. Bir iş emri, bakım çalışması için birincil iletişim kanalınızdır. Bir bakım görevi ve teknisyenlerinizin izlemesi gereken süreç hakkındaki tüm bilgileri özetler. Bakım yönetimi programınızın bir parçası olarak, iş emirlerinin nasıl oluşturulduğunu, işlendiğini ve tamamlandığını kontrol etmelisiniz. Bunların nasıl önceliklendirildiği, belgelendiği ve atandığını da tanımlamanız gerekir.  

Bakım talebi yönetimi, bakım yönetimi stratejinizin bir diğer hayati öneme sahip parçasıdır. Kuruluşunuzun bakım görevlerinin çoğu bakım ekibiniz tarafından tanımlanır. Ancak bakım talepleri diğer departmanlardan ve çalışanlardan da gelecektir. İş emri olmadan önce bu isteklerin nasıl incelenip onaylanacağına karar vermeniz gerekir.  

Bakım, onarım ve operasyonlarınız için (MRO) envanter yönetiminiz, dikkate alınması gereken başka bir unsurdur. Bakım görevlerinizde yedek parça ve aletlerden güvenlik ekipmanlarına, kişisel koruyucu ekipmanlara, kimyasallar ve temizleyicilere kadar kullandığınız tüm öğeleri içerir. Doğru ekipmanın doğru zamanda elinizde bulunduğundan emin olmak için MRO envanterinizi nasıl tedarik ettiğinizi, depoladığınızı ve ikmal ettiğinizi planlamanız gerekir.  

Son olarak, tüm yönetim türlerinde olduğu gibi, raporlamanızı da düşünmeniz gerekir. Bakım yönetimi raporları, bakım operasyonunuzun her yönü hakkında size bilgi ve iç görü sağlar. Böylece neleri iyi yaptığınızı görebilir ve iyileştirme yapılması gereken alanları belirlersiniz.  

repairist_demo_banner3

CMMS yazılımı nasıl yardımcı olabilir? 

Bilgisayarlı bakım yönetim sistemi yazılımı, bakım yönetiminizin her yönünün kontrolünü elinize almanıza yardımcı olur. Bu tür bir yazılım, tüm bakım bilgilerinizi merkezi bir veritabanında toplar, depolar ve düzenler. Ardından, bakım stratejinize göre operasyonlarınızı kontrol etmeniz için tüm bakım faaliyetlerinizi ve kaynaklarınızı yönetmekte kullanırsınız.  

Güvenilir bir CMMS, bakım işlemlerinizi organize etmek, izlemek ve yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Varlıklarınız hakkında bilinçli kararlar vermek ve kritik bakım faaliyetlerini planlamak için kullanabilirsiniz. Zaman ve kilometre gibi önceden ayarlanmış koşullara dayalı olarak önleyici bakım görevlerini otomatik olarak tetiklemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm kritik verileri takip edersiniz. Bulut tabanlı olduğu için, bunların hepsini masanızda veya ofis dışında hareket halindeyken yapabilirsiniz. 

Ayrıca, dahili ve harici ekiplerinizin nerede olurlarsa olsunlar iş emirlerini güncellemelerini ve tamamlamalarını sağlarsınız. Daha fazla parça sipariş etmek adına daima doğru zamanı bilmeniz için envanterinizi yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca bakım yönetimi stratejinizin her yönü hakkında ayrıntılı raporlar oluşturursunuz. Böylece varlıkların size çıkardığı maliyeti, işçilik maliyetlerinizin nereye gittiğini ve çok daha fazlasını görürsünüz.  

Sonraki adımlar

Bakım Yönetimi Nedir? konusunda yeterli bilgiyi aldınız mı?

repairist, size yardımcı olmak için burada. Bakım Yönetim Sistemi hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilir, yazılımın temel özellikleri ve faydaları hakkında bilgi verebilir, repairist demosuna ulaşmanıza ve hatta ücretsiz bir deneme almanıza yardımcı olabiliriz.