17 Mayıs 2022

Endüstriyel Bakım Nedir?

Endüstriyel Bakım Nedir

Endüstriyel bakım, endüstriyel bir ortamda, küçükten büyüğe tüm varlıklara, servis, değişim ve onarım yapmaktır. Endüstriyel bakımın nihai amacı, varlık ömrünü ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaktır. Sorunlu makineler aşırı enerji tüketir, malzeme israfına yol açar ve maliyetli arıza sürelerine neden olur.

Endüstriyel bakım ekipleri, varlıkları çalışır durumda tutarak, güvenliği, verimliliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarır. Bu sebeple firma kârlılığını artırmakta büyük öneme sahiptir.

Bazı Ortak Endüstriyel Bakım Görevleri Nelerdir?

Endüstriyel bakım, geniş bir varlık yelpazesini ifade ettiğinden, yapılan görev türleri de büyük değişiklik gösterir. Çeşitli endüstrilerde, en yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

 • Düzenli olarak önleyici bakım yapmak
 • Arıza durumunda plansız bakım görevlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bakım sorun giderme ve onarım
 • İş emirlerini tamamlama
 • Yeni ekipman veya sistemlerin kurma
 • Gerektiğinde makine demontajını yapma
 • Güvenlik ölçümlerini ve çalışma süresi hedeflerini karşılamak için bakım KPI’larını kullanma
 • Uyum ve denetimlerin tüm yönlerini ele alma
Bilgisayarlı bir bakım yönetim sistemi veya CMMS, bu görevlerin çoğuna yardımcı olabilir.

repairist_demo_banner7

Hangi Endüstriler, Endüstriyel Bakım kullanıyor?

Makine sistemi kullanan tüm kuruluşlar, kendisine ait bir departmana sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın bir tür endüstriyel bakım kullanır. Buna örnek birkaç sektör verebiliriz:

 • Üretme
 • Petrol ve gaz/enerji
 • Otomotiv
 • Yiyecek ve İçecek

Endüstriyel Bakımda Hangi İşler Mevcuttur?

Çok çeşitli beceri setlerine ve eğitim geçmişine uygun çok sayıda endüstriyel bakım işi vardır. Çeşitli araştırmalara göre bu rollere olan talep giderek artmaktadır. İnsanlara uygulamalı deneyim ve eğitim kazanma fırsatı veren çıraklık programları mevcuttur. Bu çıraklık süreleri bir yıldan altı yıla kadar değişir.

Bu alandaki çoğu iş, lise diploması veya bazı durumlarda ek sertifikalar gerektirir. Aynı zamanda teknoloji geliştikçe, alan da değişmekte ve yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Endüstriyel bakımda tamirci ve teknisyen pozisyonları benzerlikler taşır. Ancak çoğu durumda teknisyenler daha uzmanlaşmıştır. iki pozisyonda endüstriyel makinelerin kurulumuna, onarılmasına ve bakımına odaklanır. Ek olarak, bu roller genellikle performansı değerlendirmek için test etme ve ölçme ekipmanı ile görevlendirilir.

Endüstriyel elektrikçiler, endüstriyel ortamlarda elektrik sistemleri kurar, onarır ve bakımını yapar.

Endüstriyel bakım yöneticileri, varlıkları olduğu kadar insanları da denetler. Ekiplerinin görevleri zamanında ve doğru şekilde yerine getirmesi için kontrol eder. Yönergeleri ve düzenlemeleri takip eder ve kuruluşun uzun vadeli hedeflerini karşılamasını sağlarlar.

Endüstriyel bakım yöneticileri, ekiplerinin işlerini gerçekleştirmek adına doğru insanlara, parçalara ve araçlara sahip olmasını sağlar. Bunun için planlama ve çizelgelemeyi denetler. Yapılması gereken tüm işlere öncelik vermek, başarılı bir endüstriyel bakım programı için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda görevi, bakım ekibi üyeleri ve yönetimi ile sürekli iletişim halinde olmaktır. Büyük miktarda veriyi sentezlemeyi, bütçeleri korumayı ve daha fazlasını görev edinirler.

Önleyici Bakım Nedir?

Önleyici bakım (PM), arıza olasılığını azaltmak için düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bakımdır. Basit ve öngörülebilirdir ve varlık ömrünün uzatılmasına ve planlanmamış arıza sürelerinin önlenmesine yardımcı olur.

Bu stratejiyi kullanarak, bir varlığın ortalama yaşam döngüsü tarafından belirlenen noktalarda bakım gerçekleştirilir. Aynı zamanda bu noktalara varlığın üreticisinin belirlediği aralıklara göre de karar verilebilir. Bireysel varlığın durumunu hesaba katmaz. Bu, bazı bakım görevlerinin gerçekten gerekli olmadan önce tamamlanmasına yol açsa da, ekiplerin bütçelerini, envanterlerini ve zamanlamalarını doğru bir şekilde planlamasını sağladığı için yine de değerli bir bakım stratejisidir.

Reaktif Bakım Nedir?

Reaktif bakım, bir varlık bozulduktan sonra gerçekleştirilen bakımı ifade eder. Ekiplerin etkin bir şekilde öncelik vermek için zamana veya araçlara sahip olmadığı durumlarda kullanılır. Böyle ortamlarda reaktif bakım varsayılan strateji haline gelir.

Stratejinin kendisi uygulamak herhangi bir maliyet gerektirmese de, pahalı değiştirmeler gereksiz harcamalara yol açar. Öngörülemeyen arızalar, planlanmamış arıza sürelerine ve üretimin durmasına neden olur. Birçok bakım lideri, ekiplerini reaktif bakımdan daha proaktif bir bakım stratejisine taşımayı amaçlar. Bugün, bu taşıma genellikle kestirimci bakım veya kuralcı bakım yönündedir .

repairist gibi bir endüstriyel bakım yazılımı, ekiplerin varlıkların en üst düzeyde çalışır durumda tutulmasını sağlamasına yardımcı olur.

repairist_demo_banner3

Neden Endüstriyel Bakım Yazılımını kullanmalısınız?

repairist, her varlık üzerinde yapılan tüm çalışmaları takip eder. Ekipler varlık durumu verilerini izlediğinde, eğilim gösterdiğinde ve analiz ettiğinde daha iyi kararlar alır, planlama ve harcamalarına öncelik verir ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Endüstriyel bakım faaliyetlerine yönelik artan görünürlük, ekiplerin eğilimleri belirlemesini sağlar. Değişen önceliklere uyum sağlamasına ve iletişimlerini ve süreçlerini iyileştirmesine olanak tanır. Sözleşmelerden kılavuzlara kadar tüm belgelerin merkezileştirilmesi, uyumluluk sürecini basitleştirir. Bakım ekibinin, ihtiyaç duydukları bilgilere her zaman ve her yerden güvenli bir şekilde erişmelerini sağlar.

Endüstriyel bakım programınızdan en iyi şekilde yararlanmak için hedeflerinizi iyi tanımlamanız gerekir. Bilgisayarlı bir bakım yönetim sistemi (CMMS) yazılımı, metrikleri izler, raporlar oluşturur ve hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz içgörüler sağlar.